Golf uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Tee
Tee is de plek van waar de eerste slag voor de hole wordt gespeeld. Er zijn verschillende tee's. De backtee wordt gebruikt door professionals en spelers met een lage handicap, de heren- en damestee door gemiddelde spelers en de 'rabbit' tee door beginners en senioren.
Par
Par is het aantal slagen waarin een gemiddelde professionele golfer een hole zou moeten kunnen spelen. De meeste golfbanen hebben de holes een par van drie, vier of vijf. De banen zijn meestal onderverdeeld in vier par-3 holes, vier par-5 holes, en tien par-4-holes. Hiermee komt het totaal uit op 72. Wie een par-4 in vijf slagen speelt, komt daarmee op +1, wie het in drie doet juist op -1. Door alle scores bij elkaar op te tellen, kom je na het spelen van 9 of 18 holes op een eindscore. Heb je een negatieve score, dan heb je het juist erg goed gedaan. Een professionele speler hoort gemiddeld op nul uit te komen.
Out of bounds
Out of bounds is de benaming voor het stuk grond of water dat geen onderdeel van de baan uitmaakt. Dit kan onderdeel zijn van een spelhindernis, wat zorgt voor extra uitdaging. Wanneer de bal in de hindernis terecht komt, wordt de speler gestraft met een extra slag. Out of bounds delen worden aangeduid met markeringen, zoals hekken en paaltjes, die niet verplaatst mogen worden.
Negentiende hole
De negentiende hole is een andere benaming voor de bar in het clubhuis. Nadat de spelers negen of achttien holes hebben gelopen, gaan ze door naar 'de negentiende hole', vaak om nog even een drankje met hun medespelers te doen.
Hole in one
Bij een hole in one slaat de golfspeler de bal vanaf de tee, oftewel afslagplaats, in één keer in de hole. Een hole in one is een hele goede en bijzondere prestatie, hoewel het voor de speler ook nadelig kan zijn. Volgens de etiquette moet een speler namelijk de hele club een rondje geven als deze een hole in one heeft geslagen!

Recent beantwoorde vragen